top of page
1000Layers_FinalConference_17jun-54.JPG

ΣΧΕΤΙΚΑ

Το 1000 Layers αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία Erasmus+ στην οποία συμμετέχουν 5 οργανισμοί από 4 χώρες: DW-RS (NL), Elan Interculturel (FR), YEU Cyprus (CY), Rooftop Theatre (CY) και La Xixa Teatre ως συντονιστής πρότζεκτ (SP).

Download 

the 1000 Layers

brochure!

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι νέοι που ανήκουν σε συγκεκριμένες μειονοτικές ομάδες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, καθώς αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, αλλά και λόγω άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, η εθνικότητα κ.λπ. Όσοι προέρχονται από ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως η ΛΟΑΤ νεολαία και οι νέοι από φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες, έχουν εμπειρίες από διακρίσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους και μπορεί να επιφέρουν τρομερές συνέπειες. Για παράδειγμα, το 2016, ένα ανησυχητικό 50% των νέων που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις και η φτώχεια έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη διαμόρφωση της ταυτότητας κατά την εφηβεία και τα πρώτα ενήλικα χρόνια και θέτουν θεμέλια για στροφή των νέων στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Η Εμψύχωση Νέων έχει αναγνωριστεί ως ένας ιδιαίτερα γόνιμος χώρος πρόληψης για τη βία, τη ριζοσπαστικοποίηση και την περιθωριοποίηση που υπάρχει στη νεολαία, με το να διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ανθεκτικότητας στους νέους ούτως ώστε να βοηθούνται στο να αντιμετωπίζουν και να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να βιώνουν.


Το 1000 Layers προτείνει μια καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση – τη Μέθοδο Δημιουργικών Ταυτοτήτων – για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά σε θέματα ταυτότητας, σε περιβάλλοντα δραστηριοποίησης με τη Νεολαία, Ειδικότερα, επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε και να συμβάλουμε στις υπάρχουσες πρακτικές που έχουν σκοπό τη γενική πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία στη Νεολαία, με βάση το μοντέλο των έξι βημάτων του Moghaddam, καθώς και τις συστάσεις της ΕΕ και την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Μέθοδος Δημιουργικών Ταυτοτήτων
(CIM)

Όσον αφορά τους τύπους ριζοσπαστικοποίησης, το πλαίσιο της ΕΕ προσδιορίζει τέσσερις διαφορετικούς τύπους:

− Η δεξιά εξτρεμιστική βία είναι μια μορφή βίαιης ριζοσπαστικοποίησης που συνδέεται με τον φασισμό, τον ρατσισμό, την υπεροχή και τον υπερεθνικισμό. Αυτή η μορφή ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βία χαρακτηρίζεται από βίαιη υπεράσπιση μιας φυλετικής, εθνικής ή ψευδοεθνικής ταυτότητας και συνδέεται επίσης με ακραία εχθρότητα προς τις κρατικές αρχές, τις μειονότητες, τους μετανάστες ή/και αριστερές πολιτικές ομάδες.

- Η πολιτικοθρησκευτική εξτρεμιστική βία είναι μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βία η οποία συνδέεται με μια πολιτική ερμηνεία της θρησκείας και την υπεράσπιση, με βίαια μέσα, μιας θρησκευτικής ταυτότητας που θεωρείται ότι δέχεται επίθεση (μέσω διεθνών συγκρούσεων, εξωτερικών πολιτικών, κοινωνικών συζητήσεων κ.λπ.).

- Η μονοθεματική εξτρεμιστική βία είναι μια μορφή βίαιης ριζοσπαστικοποίησης που ουσιαστικά υποκινείται από ένα μοναδικό και συγκεκριμένο θέμα. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες εάν χρησιμοποιούν βία: ακραίες περιβαλλοντικές ομάδες ή ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων, κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης, εξτρεμιστές κατά των αμβλώσεων, βία που σχετίζεται με τον αθλητισμό, ορισμένα κινήματα κατά των τρανς ατόμων ή του φεμινισμού και υπερατομικιστικά ή ανεξάρτητα εξτρεμιστικά κινήματα που χρησιμοποιούν βία για να προωθήσουν τους σκοπούς τους. Δολοφόνοι των οποίων τα κίνητρα είναι εν μέρει ή πλήρως ιδεολογικά ενδέχεται επίσης να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

− Η αριστερή εξτρεμιστική βία είναι μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία που επικεντρώνεται κυρίως σε αντικαπιταλιστικά αιτήματα και εκκλήσεις μετασχηματισμού των πολιτικών συστημάτων που θεωρούνται υπεύθυνα για την παραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αναρχικές, μαοϊκές, τροτσκιστικές και μαρξιστικές-λενινιστικές ομάδες που χρησιμοποιούν τη βία για να υποστηρίξουν τον σκοπό τους.

 

Σύμφωνα με την έκθεση YWR, η αριστερή εξτρεμιστική βία σπάνια αποτελεί το επίκεντρο της πρακτικής και πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά από άλλες μορφές βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, καθώς «οι ομάδες αυτές στη σύγχρονη Ευρώπη σπάνια εξισώνονται με δεξιούς και θρησκευτικούς ριζοσπάστες, καθώς οι στόχοι τους δεν εναντιώνονται στις δημοκρατικές αρχές. Οι ριζοσπαστικές δεξιές και θρησκευτικές ομάδες στοχεύουν τη βία τους κατά ανθρώπων, ενώ η βία που χρησιμοποιείται από τα αριστερά ριζοσπαστικά κινήματα στοχεύει αντικείμενα ή ιδρύματα, έχοντας έτσι διαφορετικά επίπεδα διαβάθμισης».

 

Στην πραγματικότητα, στην περίπτωση του αριστερού εξτρεμισμού, καθώς και άλλων τύπων εξτρεμισμού, όπως αυτοί που σχετίζονται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων και του περιβάλλοντος, η εμψύχωση νέων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την πρόληψη της βίας, προσφέροντας «εναλλακτικές λύσεις και σενάρια, δίνοντας στους νέους επιλογές για συμμετοχή, συνεισφορά στην κοινωνία και να είναι ‘ριζοσπάστες’ προάγοντας παράλληλα θετικές αλλαγές στην κοινωνία».

Untitled_1.23.2.jpeg

ΣΤΟΧΟΙ

1

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της διαφορετικότητας και της μη διάκρισης στους νέους μέσω της Μεθόδου Δημιουργικών Ταυτοτήτων (CIM)

2

Συμμετοχή, σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων με τη χρήση της CIM για:

• Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα μεταξύ των νέων

• Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου

• Καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της βίας μεταξύ των νέων, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις σε κατασκευές ταυτοτήτων που βασίζονται σε μονοδιάστατες αφηγήσεις και αφηγήσεις θυματοποίησης.

3

Συμβολή στην ποιότητα και καινοτομία στην εμψύχωση νέων:

• δημιουργία εργαλείων για τους εμψυχωτές νέων με βάση τη CIM

• υποστήριξη των εμψυχωτών νέων για την ανάπτυξη και ανταλλαγή αποτελεσματικών μεθόδων όσον αφορά σε επιπλοκές και συγκρούσεις που σχετίζονται με την ταυτότητα, την αντιμετώπιση του ρατσισμού και την καλύτερη προσέγγιση περιθωριοποιημένων νέων.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Εμψυχωτές νέων, νέοι (16-25), προσωπικό συνεργαζόμενων οργανώσεων, οργανώσεις νεολαίας, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού πολιτικών, και ειδικοί σε θέματα νεολαίας. Αναμένουμε τη συμμετοχή 400 ατόμων από τις ομάδες-στόχους στις δραστηριότητες του πρότζεκτ και τη διάδοσή του σε περισσότερα από 10.000 άτομα που αποτελούν τη βάση των κοινωνικών δικτύων της κοινοπραξίας μας.

1000layers_infantsraval_taller-37.JPG

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι κύριες δραστηριότητες του πρότζεκτ βασίζονται στην ανάπτυξη της Μεθόδου Δημιουργικών Ταυτοτήτων (CIM) μέσω της καθοδήγησης και δημιουργίας δύο πνευματικών προϊόντων:

Ένα εγχειρίδιο παιχνιδιού με κάρτες και δραστηριότητες σε θέματα ταυτότητας

Ένα εγχειρίδιο της CIM για εμψυχωτές νέων

Επιπλέον, θα πραγματοποιήσουμε εργαστήρια, εκπαιδεύσεις, κινητοποιήσεις και ανταλλαγές νέων και εμψυχωτών νεολαίας, καθώς και ένα τελικό συνέδριο για νέους, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και οργανώσεις νεολαίας.

Untitled_1.26.1.jpeg

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Θα συν-κατασκευάσουμε τη «Μέθοδο Δημιουργικών Ταυτοτήτων» μαζί με τους νεαρούς συμμετέχοντες.

 

Η CIM θα συνδυάσει τα πιο σχετικά εργαλεία της Θεωρίας Διαδικασίας Ταυτότητας, ενσωματώνοντας δημιουργικές μεθόδους με επίκεντρο το συμμετέχοντα, που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εμψύχωση νεολαίας: Θέατρο του Καταπιεσμένου, Αφήγηση Ιστοριών και Διαδικασία Επεξεργασίας. Η CIM θα παρέχει εργαλεία στους εμψυχωτές νεολαίας για την προώθηση της εξερεύνησης ταυτότητας και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις δραστηριότητές τους με τους νέους.

Θεωρία Διαδικασίας Ταυτότητας (Process Identity Theory)

Διαδικασία Επεξεργασίας (Process Work)

Αφήγηση Ιστοριών (Storytelling) 

Θέατρο του Καταπιεσμένου (Theatre of the Oppressed)

1000Layers_FinalConference_17jun-40.JPG

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ

Θα αναπτύξουμε μια νέα μεθοδολογία και δύο εργαλεία  για τη διερεύνηση των ταυτοτήτων, με σκοπό να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη, τη μη διάκριση, την κριτική σκέψη, την κριτική παιδεία στα Μέσα και την ανθεκτικότητα μεταξύ των νέων. Τα εργαλεία θα βοηθήσουν τους εμψυχωτές νέων κατά τις δραστηριότητές τους με νέα άτομα, ιδιαίτερα εκείνα που είναι ευάλωτα και αντιμετωπίζουν λιγότερες ευκαιρίες. Τα εργαλεία θα είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση (download) στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες του πρότζεκτ, στην ιστοσελίδα του πρότζεκτ, την πλατφόρμα αποτελεσμάτων Erasmus+ και την πλατφόρμα SALTO-Youth. Τουλάχιστον 400 συμμετέχοντες και 40 οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας θα εκπαιδευτούν ή/και θα ενημερωθούν σχετικά με τη Μέθοδο Δημιουργικών Ταυτοτήτων.

 

Αναμένουμε να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε ένα συμπεριληπτικό και ποικιλόμορφο όραμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, καταπολεμώντας τις μονοδιάστατες αφηγήσεις και αφηγήσεις θυματοποίησης κατά την κατασκευή ταυτοτήτων στους νέους. Το Μανιφέστο Δημιουργικής Ταυτότητας κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του πρότζεκτ, θα δημιουργηθεί από τους νέους που θα συμμετέχουν, το οποίο θα προωθήσει και θα διαδώσει ευρέως αυτό το όραμα.

bottom of page