top of page
1000layers_infantsraval_taller-31.JPG

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

DW-RS

Το ίδρυμα DW-RS πιστεύει στην ατομική και συλλογική δύναμη της τέχνης και της δημιουργικότητας – βασίζοντας τις δραστηριότητές μας γύρω από τις βασικές αρχές της δραστηριοποίησης, της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης. Οι παραγωγές και τα φεστιβάλ μας σχεδιάζονται με σκοπό να προσεγγίζουν ένα ευρύ φάσμα θεατών, επιτρέποντάς μας να συγκεντρώνουμε ένα ετερογενές κοινό σε μια κοινή εμπειρία χορού, θεάτρου και μουσικού θεάτρου, τα οποία γίνονται από και για τους ντόπιους και άλλους καλλιτέχνες.

 

Η δέσμευσή μας στην τέχνη και τον πολιτισμό μάς ώθησε επίσης να εργαστούμε σε διεθνές επίπεδο, με συνεργασίες και συνδημιουργίες με καθιερωμένους τοπικούς οργανισμούς που μοιράζονται το όραμά μας για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πεδίου δράσης, έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να επωφεληθούν από την τέχνη και τον πολιτισμό.

 

Επικοινωνία:

info@dw-rs.nl

http://dw-rs.nl/

ELAN INTERCULTUREL

Η ELAN INTERCULTUREL είναι μια οργάνωση που δημιουργήθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών που ασχολούνται με τις προκλήσεις των διαπολιτισμικών συναντήσεων και της συνύπαρξης. Στόχος της οργάνωσης είναι να συμβάλει στον διαπολιτισμικό διάλογο για μια καλύτερη εμπειρία πολιτιστικής πολυμορφίας.

 

Ως εργαστήριο διαπολιτισμικών μεθοδολογιών, η αποστολή της ELAN INTERCULTUREL είναι να προωθήσει μια ολιστική προσέγγιση στον πολιτισμό (ψυχολογικό και κοινωνικοανθρωπολογικό) και να προτείνει καινοτόμες παιδαγωγικές, να θέσει προβληματισμούς και να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τον διαπολιτισμικό διάλογο. Για να συμβάλουμε σε μια πιο διαπολιτισμική κοινωνία, συμμετέχουμε σε πρότζεκτ διεθνών συνεργασιών, με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σεμινάρια και να προσαρμοστούν σε διαφορετικά ακροατήρια (κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, χρησιμοποιούμε διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και μη τυπικές παιδαγωγικές (που περιλαμβάνουν λογοτεχνία, θέατρο, αυτοσχεδιασμό, τέχνη) οι οποίες προσφέρουν δημιουργικές, προσβάσιμες και παρακινητικές εμπειρίες μάθησης.

 

Επικοινωνία:

mariana@elaninterculturel.com

https://elaninterculturel.com/

ROOFTOP THEATRE

Το Rooftop Theatre προωθεί τον διάλογο τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή. Η ομάδα προωθεί την αυτοανακλαστική τέχνη, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και συμπερίληψης. Συνεργάζεται με όλες τις κοινότητες που ζουν στην Κύπρο και με άτομα και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να μοιραστούν ένα ταξίδι δημιουργίας και αυτοανακάλυψης. Το πεδίο δραστηριότητας του Rooftop Theatre περιλαμβάνει εργαστήρια θεάτρου, γράψιμο παραστάσεων, το θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, το Θέατρο του Καταπιεσμένου και η κοινωνία κ.λπ. Γράφουμε και παράγουμε τα δικά μας έργα, τα οποία ανεβάζουμε σε πολλές τοποθεσίες σε όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, διατηρώντας μια συνεπή ακαδημαϊκή παρουσία, καθώς και δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια.

 

Το Rooftop Theatre έχει εκτενή εμπειρία τόσο σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όσο και σε διεθνείς συνεργασίες για την ανάπτυξη διαφόρων πρότζεκτ. Από τη δημιουργία του το 2003, το RT έχει δραστηριοποιηθεί με συνεργατικά εργαστήρια και ανάπτυξη παραστατικών κειμένων και έχει πειραματιστεί με διάφορες διεθνείς μεθοδολογίες, τις οποίες προσαρμόζει στο τοπικό (Κυπριακό) μεταπολεμικό περιβάλλον. Σε τοπικό επίπεδο, το Rooftop Theatre δραστηριοποιείται εκτενώς στους τομείς των παραστατικών τεχνών, της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης και υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών της Κύπρου. Μεταξύ των τακτικών μας συνεργατών, βρίσκονται διεθνείς οργανισμοί όπως το UNDP Cyprus (Garage Project, Δερύνεια 2018) και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο (Πρόγραμμα Euroscola 2019, 2020).

 

Επικοινωνία:

https://www.facebook.com/BufferFringe/

ASSOCIACIÓ LA XIXA TEATRE

Το La Xixa Teatre Association είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2010 με στόχο την έρευνα, την ανάπτυξη και την αύξηση των εκπαιδευτικών και θεατρικών εργαλείων ως μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες είναι το κλειδί για την κοινωνική αλλαγή, για έναν κόσμο με ίσες ευκαιρίες. Το εύρος των δραστηριοτήτων μας στοχεύει στα ακόλουθα θέματα:

-Σχολική Εκπαίδευση, Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη, Πρόληψη Επικίνδυνων Νεανικών Συμπεριφορών 

- Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Κοινωνική Συμμετοχή και Ενσωμάτωση

- Φύλο, Πολιτικές Ισότητας και Σεξουαλική Ποικιλομορφία

- Πολιτισμός Ειρήνης και Συνύπαρξη, Ενεργός Πολιτότητα, Συμμετοχή των πολιτών και Τοπική Ανάπτυξη

 

Η αποστολή του La Xixa είναι να διευκολύνει τη δημιουργία εμψυχωτικών χώρων μέσω Συμμετοχικών Μεθοδολογιών, της Διαδικασίας Επεξεργασίας (Ψυχολογία) και του Θεάτρου του Καταπιεσμένου για να ενθαρρύνει διαδικασίες ατομικού και συλλογικού μετασχηματισμού σε περιβάλλοντα κοινωνικής ευαλωτότητας. Οι Συμμετοχικές Μεθοδολογίες επιτρέπουν σε μια ομάδα με διαφορετικά ενδιαφέροντα να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην ανάλυση της δικής τους πραγματικότητας και στη λήψη αποφάσεων, ούτως ώστε όλοι οι παράγοντες να συμβάλλουν σημαντικά στη δική τους ανάπτυξη. Η Διαδικασία Επεξεργασίας εστιάζει στην ανάπτυξη της αντίληψης μιας κατάστασης. Βοηθά άτομα και ομάδες να αποκτήσουν επίγνωση για το πώς αντιλαμβάνονται και ζουν τις εμπειρίες τους και τους προσφέρει εργαλεία για να μαθαίνουν να αλλάζουν την προσέγγισή τους. Το Θέατρο του Καταπιεσμένου θέτει το θέατρο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Οργανώνουμε εργαστήρια για διάφορες ομάδες, εκπαιδεύουμε εκπαιδευτές και πραγματοποιούμε καλλιτεχνικές δράσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε μια διεπιστημονική και πολυπολιτισμική ομάδα συνεργατών, εκπαιδευμένοι στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, της Παιδαγωγικής και των Τεχνών. Η διαφορετικότητα μέσα στην ομάδα μας εμπλουτίζει την κοινωνική και δημιουργική μας εργασία και μας κρατά σε μια μόνιμη κατάσταση εκπαίδευσης και μάθησης.

 

Επικοινωνία:

ana@laxixateatre.org

www.laxixa.org

YEU CYPRUS

(Youth for Exchange and Understanding Cyprus / Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση Κύπρου)

 

Η YEU Cyprus είναι ένας μη πολιτικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε το 1995 με στόχο να υποστηρίξει τους νέους που υψώνουν τη φωνή τους στην κοινωνία. Για να γίνει αυτό, η YEU Cyprus προωθεί τη στενή συνεργασία και καλύτερη κατανόηση μεταξύ των νέων όλου του κόσμου, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και ιδεών. Σκοπός της YEU Cyprus είναι η ενθάρρυνση των νέων να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας σε κοινοτικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποστολή της YEU Cyprus είναι να θέσει βάσεις για αμοιβαία κατανόηση, αποδοχή και υποστήριξη μεταξύ χωρών, κοινοτήτων και ανθρώπων σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα.

 

Επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των νέων που προέρχονται από χώρες με διαφορετικά πολιτικά συστήματα, θρησκευτικές πεποιθήσεις και παραδόσεις, ενισχύοντας έτσι την ανεκτικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Το όραμά μας είναι να ενδυναμώσουμε και να εμψυχώσουμε τους νέους, ούτως ώστε να δημιουργήσουν την αλλαγή που θέλουν να δουν στις κοινωνίες μας και στον κόσμο. Τα τελευταία τρία χρόνια η YEU Cyprus έχει επικεντρωθεί σε πρότζεκτ που αφορούν την ενεργό πολιτότητα, τη μνήμη, τον εθελοντισμό, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την πολιτιστική κληρονομιά, την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση ψυχικής υγείας, τη βιωσιμότητα και την οικοδόμηση ειρήνης μέσω της χρήσης μη τυπικών μεθόδων, με εφορμογή τους τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η οργάνωση έχει μεγάλη εμπειρία στη Μη Τυπική Εκπαίδευση, καθώς είναι από τις πρώτες οργανώσεις νεολαίας που εφαρμόζουν μη τυπικές μεθόδους στην Κύπρο, προωθεί τη μη τυπική εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο και υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση μέσω των δράσεων της. Επί του παρόντος, η YEU Cyprus εκπροσωπείται στην επιτροπή του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και του Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λευκωσίας, προωθώντας την καλύτερη εκπροσώπηση των νέων και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη νεολαία.

 

Επικοινωνία:

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Nina Poulouzasvili

projects@yeu-cyprus.org

www.yeucyprus.org

Συνεργάτες του έργου

Logo_LXX-05.png
elan interculturel logo.png
rooftop-logo.png
image (1).png
DW-RS Logo.png
bottom of page