top of page

Gebruiksvoorwaarden

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de organieke wet 3/2018, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u over het volgende: De persoonsgegevens die vrijwillig in dit formulier worden weergegeven, zullen deel uitmaken van een gegevensbestand dat eigendom is van de ASSOCIATION LA XIXA TEATRE met adres op C /Rambla del Raval 34, 08001-Barcelona en zal worden beheerd door LA XIXA TEATRE om het beheer van de activiteiten die deze organisatie in het algemeen aanbiedt, te vergemakkelijken. Dit concept omvat het doorverwijzen van informatie over de activiteiten die door de organisatie worden georganiseerd, de verspreiding en de algemene communicatie van de entiteit. In het geval van het verstrekken van deze informatie, wordt ervan uitgegaan dat u uw toestemming geeft, zodat deze wordt gebruikt om communicatie te verzenden met betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd door LA XIXA TEATRE. Met de mededeling van uw persoonlijke gegevens geeft u ook toestemming om deze door te geven aan openbare besturen en andere samenwerkende entiteiten van LA XIXA TEATRE. U kunt op elk moment de gegeven toestemming intrekken en het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar laxixa@laxixateatre.org met een uitdrukkelijk verzoek om uw gegevens te verwijderen van het e-mailadres waarop u uw toestemming voor gebruik wilt intrekken.

Vrijwaring

1000 Layers Project Partners onderhoudt deze website om de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en het beleid van de Europese Unie in het algemeen te verbeteren. Ons doel is om deze informatie actueel en accuraat te houden. Als er fouten onder onze aandacht worden gebracht, zullen we proberen deze te corrigeren. De Commissie aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze site. Deze informatie is:

  • alleen van algemene aard en niet bedoeld om de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit aan te pakken;

  • niet noodzakelijkerwijs volledig, volledig, nauwkeurig of up-to-date;

  • soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van de Commissie geen controle hebben en waarvoor de Commissie geen verantwoordelijkheid draagt;

  • geen professioneel of juridisch advies (als u specifiek advies nodig heeft, moet u altijd een voldoende gekwalificeerde professional raadplegen).

Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbeleid, EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, e-services.

bottom of page