top of page
1000layers_infantsraval_taller-31.JPG

PARTNERS

DW-RS

Stichting DW-RS gelooft in de individuele en collectieve kracht van kunst en creativiteit en baseert onze activiteiten op de kernprincipes van activering, participatie en empowerment. Onze producties en festivals zijn ontworpen om een ​​breed publiek te bereiken, waardoor we heterogene menigten kunnen samenbrengen rond een gedeelde ervaring van dans, drama en muziektheater, gemaakt voor en door lokale artiesten en bewoners.

 

Onze toewijding aan kunst en cultuur heeft ons ook ertoe aangezet om internationaal te werken, samen te werken en te co-creëren met gevestigde lokale organisaties die onze visie van een bredere participatieve reikwijdte delen, zodat iedereen toegang heeft tot en kan profiteren van kunst en cultuur.

Contact:

info@dw-rs.nl

http://dw-rs.nl/

ELAN INTERCULTUREL

ELAN INTERCULTUREL is een vereniging opgericht door een groep professionals die geïnteresseerd zijn in de uitdagingen van interculturele ontmoetingen en coëxistentie. Het doel van onze vereniging is om bij te dragen aan de interculturele dialoog tot een betere beleving van culturele diversiteit.

 

Als laboratorium van interculturele methodologieën is het de missie van élan interculturel om een ​​holistische visie op cultuur (psychologisch en sociaal-antropologisch) te promoten en om innovatieve pedagogieken voor te stellen om reflectie te openen en vaardigheden en competenties voor interculturele dialoog te ontwikkelen. Om bij te dragen aan een meer interculturele samenleving, nemen we deel aan internationale samenwerkingsprojecten die tot doel hebben nieuwe onderwijsmethoden te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt in verschillende trainingen die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen (maatschappelijk werkers, opvoeders, leraren, gezondheidswerkers enz.). Als opleidingsorganisatie maken we gebruik van interactieve lesmethoden en niet-formele pedagogieken (toepassen van literatuur, theater, improvisatie, kunst) die creatieve, toegankelijke en motiverende leerervaringen bieden.

Contact:
mariana@elaninterculturel.com

https://elaninterculturel.com/

ROOFTOP THEATRE

Rooftop Theatre dat de dialoog bevordert, zowel op als naast het podium. Het mandaat van de groep is zelfreflecterende kunst, door middel van collaboratieve en inclusieve processen. De groep werkt samen met alle gemeenschappen die op Cyprus wonen, individuen en organisaties die geïnteresseerd zijn in het delen van een reis van creatie en zelfontdekking. Het werkgebied van Rooftop omvat theaterworkshops, het schrijven van performances, theater als educatief hulpmiddel, Theater van de onderdrukten en de samenleving enz. We schrijven en produceren onze eigen toneelstukken, en voeren ze op op vele locaties in Cyprus en in het buitenland, met een consistente academische aanwezigheid, publicaties en presentaties op congressen.

Rooftop Theatre heeft uitgebreide ervaring, zowel in de methodologische benaderingen (sited performance), als in het werken met internationale partners voor projectontwikkeling. Sinds de oprichting in 2003 heeft RT gewerkt aan collaboratieve workshops en de ontwikkeling van tekstteksten, geëxperimenteerd met verschillende internationale methodologieën en deze aan te passen aan de lokale (Cyprus) post-conflictomgeving. In Cyprus is Rooftop Theatre een zeer actieve organisatie op het gebied van de podiumkunsten, onderwijs, en het versterken en ondersteunen van het maatschappelijk middenveld van Cyprus. Onder onze vaste medewerkers kunnen we internationale organisaties noemen als UNDP Cyprus (Garage Project, Derynea 2018), het Bureau van het Europees Parlement in Cyprus (Euroscola-programma 2019, 2020).

Contactpersoon: 

https://www.facebook.com/BufferFringe/

ASSOCIACIÓ LA XIXA TEATRE

La Xixa Teatre Association is een non-profitorganisatie opgericht in 2010 die tot doel heeft educatieve en theatrale instrumenten te onderzoeken, te ontwikkelen en te vermenigvuldigen als middel voor sociale transformatie. Wij geloven dat onderwijs voor alle leeftijden de sleutel is voor sociale verandering naar een wereld met gelijke kansen. De reikwijdte van onze activiteiten zijn gericht op de volgende onderwerpen:

  • Schoolonderwijs, voortijdig schoolverlaten, preventie van risicogedrag bij jongeren;

  • Interculturele communicatie, racisme, vreemdelingenhaat, sociale inclusie en integratie;

  • Gender, gelijkheidsbeleid en seksuele diversiteit;

  • Vredescultuur en coëxistentie, actief burgerschap, burgerbetrokkenheid en lokale ontwikkeling.

 

De missie van La Xixa is om het creëren van ruimtes voor empowerment te vergemakkelijken door middel van Participatory Methodologies, Process Oriented Psychology en Theatre of the Oppressed om processen van individuele en collectieve transformatie te genereren in contexten van sociale kwetsbaarheid. Participatieve methodieken stellen een groep met uiteenlopende belangen in staat om een ​​steeds grotere rol te spelen in de analyse van hun eigen realiteit en besluitvorming, waardoor alle actoren cruciale actoren worden in hun eigen ontwikkeling. Process Oriented Psychology richt zich op het ontwikkelen van een staat van bewustzijn; d.w.z. individuen en groepen helpen om bewustzijn te creëren over hoe zij hun ervaringen waarnemen en beleven, en hen tools geven om te leren hun aanpak te veranderen. Theater van het Onderdrukte Theater (TO) stelt theater in dienst van het onderwijs. We verzorgen workshops voor verschillende groepen, trainingen voor trainers en artistieke acties op lokaal en internationaal niveau. Wij zijn een multidisciplinaire en multiculturele groep van medewerkers, opgeleid op het gebied van sociale wetenschappen, pedagogiek en kunst. De diversiteit binnen ons team verrijkt ons sociale en creatieve werk en dat houdt ons continu bij.

Contact:

ana@laxixateatre.org

www.laxixa.org

YEU CYPRUS

YEU Cyprus staat voor Youth for Exchange and Understanding Cyprus en is een niet-politieke, niet-gouvernementele organisatie (NGO) gevestigd in Nicosia, Cyprus. Het werd opgericht in 1995 met als doel om te pleiten voor jongeren die hun stem laten horen in de samenleving. Om dit te doen bevordert YEU Cyprus de bevordering van nauwe samenwerking en een beter begrip tussen jongeren van over de hele wereld door de uitwisseling van informatie, ervaringen en ideeën. YEU Cyprus streeft ernaar jongeren aan te moedigen om actief lid te worden van onze samenleving op lokaal, nationaal en Europees niveau. De missie van YEU Cyprus is het creëren van wederzijds begrip, acceptatie en steun tussen landen, gemeenschappen en mensen over culturele, educatieve en sociale kwesties.

 

Het richt zich op het verbeteren van de relaties tussen jongeren uit landen met verschillende politieke systemen, religieuze overtuigingen en tradities, en bevordert zo tolerantie en wederzijds respect. De visie is om jonge mensen in staat te stellen en te betrekken bij het creëren van de verandering die ze willen zien in onze samenlevingen en deze wereld. In de afgelopen drie jaar heeft YEU Cyprus zich gericht op projecten die te maken hebben met actief burgerschap, herdenking, vrijwilligerswerk, intercultureel onderwijs, cultureel erfgoed, mensenrechteneducatie, geestelijke gezondheidseducatie, duurzaamheid en vredesopbouw door het gebruik van niet-formele methoden en vervolgens de implementatie van een verscheidenheid aan lokale en internationale projecten. De organisatie heeft veel ervaring met NFE, aangezien het een van de eerste jongerenorganisaties is die niet-formele methoden in Cyprus toepast, pleit voor NFE op nationaal niveau en levenslang leren ondersteunt door middel van haar acties. YEU Cyprus is momenteel vertegenwoordigd in het bestuur van de Cypriotische Jeugdraad en in het bestuur van de Jeugdraad van de gemeente Nicosia, die namens jongeren pleit voor een betere vertegenwoordiging en een aantal andere jeugdgerelateerde kwesties.

Contact:

Contactpersoon: Nina Poulouzasvili

projecten@yeu-cyprus.org

www.yeucyprus.org

Projectpartners

Logo_LXX-05.png
elan interculturel logo.png
rooftop-logo.png
image (1).png
DW-RS Logo.png
bottom of page