top of page

Privacybeleid 

 

Bescherming van persoonsgegevens 

1000 Layers Partners zetten zich in voor de privacy van gebruikers.

Het beleid inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1725 of het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Beschikking nr. 1247/2002/EG.

Dit algemene beleid heeft betrekking op de familie van institutionele websites van de Europese Unie, binnen het domein europa.eu. Hoewel u door de meeste van deze websites kunt bladeren zonder persoonlijke informatie te verstrekken, is in sommige gevallen informatie vereist om de  te verstrekken.e-diensten je verzoek. Websites die dergelijke informatie nodig hebben, behandelen deze in volledige overeenstemming met de hierboven genoemde regelgeving en bieden informatie over het gebruik van uw gegevens in hun specifieke privacybeleidsverklaringen.

In dit opzicht:

  • voor elke e-service bepaalt een verwerkingsverantwoordelijke het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en zorgt voor overeenstemming met het privacybeleid

  • binnen elke instelling, a Functionaris voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert verwerkingsverantwoordelijken bij het nakomen van hun verplichtingen

  • voor alle instellingen, the Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming fungeert als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit

De familie van institutionele websites van de Europese Unie, binnen het domein europa.eu, biedt links naar sites van derden. Om inhoud van derden op onze websites te gebruiken, moet u mogelijk hun specifieke voorwaarden en bepalingen accepteren, inclusief hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben.

​​

Informatie in een specifieke privacyverklaring

Een specifieke privacyverklaring bevat de volgende informatie over het gebruik van uw gegevens

  • welke informatie wordt verzameld, met welk doel en de technische middelen waarmee de Rebelah-projectpartners persoonlijke informatie verzamelen om een specifiek doel te bereiken

  • aan wie uw informatie wordt verstrekt

  • hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie, de juistheid ervan kunt verifiëren en indien nodig kunt corrigeren

  • hoe lang worden uw gegevens bewaard

  • welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beveiligen tegen mogelijk misbruik of onbevoegde toegang

  • met wie u contact kunt opnemen als u vragen of klachten heeft

Beveiligingsinformatie

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op een computer van de externe onderaannemer die optreedt als verwerker, die de gegevensbescherming en vertrouwelijkheid moet garanderen zoals vereist door Verordening (EU) 2018/1725.

Informatie verifiëren, wijzigen of verwijderen

Als u uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de verantwoordelijke controllers voor de Rebelah Project-website en zijn subsites wilt verifiëren, wijzigen of verwijderen, kunt u de gegevensbeheerder voor de website een e-mail sturen op het onderstaande adres. Vermeld in uw e-mail duidelijk uw verzoek en vermeld de URL van de website/webpagina's waarnaar uw verzoek verwijst.

E-mail: activitats@laxixateatre.org

Gegevensbeschermingsbeleid, EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, e-services.

bottom of page